ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เดิมเป็นสภาตำบล ได้ยกฐานะจากสภาตำบลดอนโอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เมื่อปี  พ.. ๒๕๔๐

 

 

 

 

 

 

 

 

               จำนวนพื้นที่     

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง   มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๓  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๑๔,๓๕๐   ไร่  ประกอบด้วย  ๑๐  หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

              อาณาเขตติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง      

                   ทิศเหนือ                           ติดกับ  เทศบาลเชียงใหม่     อำเภอโพธิ์ชัย

                    ทิศตะวันออก                    ติดกับ  ตำบลเกาะแก้ว        อำเภอเสลภูมิ

                    ทิศตะวันตก                      ติดกับ  ตำบลสะอาด            อำเภอโพธิ์ชัย

                         ทิศใต้                     ติดกับ  ตำบลพลับพลา         อำเภอเชียงขวัญ

              จำนวนประชากร   ณ  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖

                         ประชากร  จำนวน        ๓,๐๙๘      คน    แยกเป็น

                         ชาย         จำนวน        ๑,๕๐๑      คน

                         หญิง        จำนวน        ๑,๕๘๗      คน            

                         บ้านเรือน  จำนวน           ๗๓๒    ครัวเรือน    

 ตารางประชากรแยกแต่ละหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน

รวม

ครัวเรือน

หญิง

ชาย

๑๐

บ้านดอนเรือ

บ้านดอนเจริญ

บ้านปากปลาค้าว

บ้านดงยาง

บ้านดอนโอง

บ้านคุยโพธิ์

บ้านโปโล

บ้านหนองบัวทอง

บ้านดอนบูรพา

บ้านดอนชัย

   ๒๕๓

   ๑๓๖

   ๑๙๕

   ๑๔๗

   ๘๓

     ๒๙

   ๒๙๖

   ๒๔๕

     ๖๘

   ๑๒๕

๒๕๗

๑๓๔

๑๕๙

๑๓๒

๗๓

๓๔

๒๘๒

๒๓๖

๗๐

๑๒๔

๕๑๐

๒๗๐

๓๕๔

๒๗๙

๑๕๖

๖๓

๕๗๘

๔๘๑

๑๓๘

๒๔๙

๑๑๘

๗๕

๙๐

๖๒

๔๑

๑๖

๑๓๕

๙๖

๓๐

๖๙

รวม

 

 


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.