ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     สมาชิกสภาอบต. 

สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.  


นายประยูร ชมภูพฤกษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง


นายโสภณ ชาหนองอ้อ
รองประธานสภาอบต.ดอนโอง


นายกองมี ปลายเนตร
เลขานุการสภาอบต.ดอนโอง


นายโสภณ ชาหนองอ้อ
สอบต.หมู่ 1


นายหนูไพร โสนะชัย
สอบต.หมู่ 1


นายสังวาลย์ ดานพงค์
ส.อบต.หมู่2


นายนาวิน ผดุงสันต์
ส.อบต.หมู่ 2


นายกองมี ปลายเนตร
ส.อบต.หมู่ 3


นายทวี มุขคะวะชิ
ส.อบต.หมู่ 3


นายทองอินทร์ มลาชู
ส.อบต.หมู่4


นายมานิตย์ อุ่นทมณี
ส.อบต.หมู่ 4


นายสำราญ สีมารักษ์
สอบต.หมู่ 5


นายประยูร ชมภูพฤกษ์
สอบต.หมู่ 5


นายชาย จตุเทน
สอบต.หมู่ 6


นายสมศักดิ์ อัศวิกุล
สอบต.หมู่ 6


นางอ่อนตา สุภศร
สอบต.หมู่ 7


นายถาวร พรมใจ
สอบต.หมู่ 7


นายสุพล ภูมประเสริฐ
สอบต.หมู่ 8


นายบุญสิน ไชยคุณ
สอบต.หมู่ 8


นายอักษร บุญญามิ่ง
สอบต.หมู่ 9


นางบุญโฮม ภูมิประสาท
สอบต.หมู่ 9


นายวิชัย เบ็ญจรูญ
สอบต.หมู่ 10


นาย
ตำแหน่งว่าง

มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 มกราคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501963  Fax : 043-501963
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.