ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางวัฒนา ขวัญแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวนฤมล มะลารวม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง


นางสาวศรัณย์ชนกม์ พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนิตยา บิลพระวัตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายปิยพงษ์ ภูมิพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายก้องเกียรติ ทิศรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายปรีชา ทิพโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางมาลัย บุญเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสนั่น ผดุงสันต์
พนักงานสูบน้ำ


นางนิลุบล โสนะชัย
นักจัดการงานทั่วไป


นายมนตรี บุญยกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายวุฒินันท์ สรรพวุธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานน้ำประปา


นางสาวสุกัญญา พรมวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายมีชัย บุญมุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสำรวย ภูมิประสาท
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายอุทัย บุญมุข
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายปรีดา บุตรทุมพันธ์
คนงานทั่วไป


นายประสิทธิ์ สังข์ทอง
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายสมนึก มงคลช่วง
ลุกจ้างเหมา


นายสำลี ตาเมือง
ลูกจ้างเหมา


นางสาวธิญภรณ์ ภูมิพนา
ลูกจ้างเหมา

มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 มกราคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501963  Fax : 043-501963
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.