ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน  


นายพชรพล บุตรศาสตร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายวาสนา ปาระสีหื
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นางยุพา น้ำคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายสมควร ภูมิประสาท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายสุภาพ ภูมิพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายอัมพร บุญเพชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายสังคม ภูมิพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายสุที วันช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นางบังอร บุญญามิ่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายเกรียงไกร โสนะชัย
กำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 21 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.