ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโองครั้งที่ 1/2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโองร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนโอง ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาปลูกป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการจัดงานประเพณีบุญข้างจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนโอง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดอนโองเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนเรือ
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ดอนโอง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ท่านปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอโพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง พร้อมจิตอาสาสมัครตำบลดอนโองร่วมมอบทุนผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือการขุดดินบริเวณบ้านผู้ยากไร้บ้านปากปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
นายอำเภอโพธิ์ชัย และคณะนิเทศงานปกครองท้องถิานและงานปกครองท้องที่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลดอนโอง
โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่  ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 วันที่ 5 มการาคม 2560
โครงการอบรมยาเสพติดในสถานศึกษาปรระจำปี 2559
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
โครงการวันปิยะมหาราช
โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนโอง
โครงการบุญเดือนแปด ถวายเทียวพรรษา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2557
 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโองยื้มเคลื่อนที่พบประชาชน
กิจกรรมเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
โครงการประชาชนร่วมใจสานสายใยกับอบต.(อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน)ประจำปี 2557
การประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโองเข้าร่วมงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ระหว่างวันที่ 14-16  กุมภาพันธ์ 2557
 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 กล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติิสมเด็จพระนางเจ่้าฯ ประจำปี 2556

 

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.