ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
     กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540เปิดอ่าน
     กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามควาฝนพระราชบัญญัติข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540เปิดอ่าน
     กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540เปิดอ่าน
     การกำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาขอหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตาม มาตรา 9(8)แห่งพระราชัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกิดขึ้นวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ใช้บังคับเปิดอ่าน

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.