ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560 
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560  
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่2 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560เปิดอ่าน

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.