ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี  
      

 

          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยได้เปิดดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตร 6 เดือน ให้แก่ประชาชน ชาย-หญิง ที่มีฐานะขาดแคลน หรือด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย ไม่มีงานทำ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งศูนย์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 53 จำนวน 6 แผนก ได้แก่ 1.แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 2.แผนกโภชนาการ 3. แผนกบริการโรงแรม 4.แผนกเสริมสวยสตรี 5.แผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6.แผนกตัดผมชาย และหลักสูตร 4 เดือนได้แก่ แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 9 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่สนใจทราบประกาศโดย : เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วันที่ประกาศ : 2561-10-08

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.