ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
      

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดได้ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  ประจำปีงบประมาณ 2561  ลงวันที่  30  มีนาคม  2561  จึงให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ดังนี้

1.  วัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัว

1.1 วันรายงานตัว  วันที่  1  พฤษภาคม  2561  เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป

1.2  สถานที่รายงานตัว  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

2.  ตำแหน่งที่มารายงานตัว

                             ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

                            2.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา

                           ลำดับที่  1  นายชัชพล   รอดปาน  เลขประจำตัวสอบ  007

                           2.2  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา

                           ลำดับที่ 1 นางสาวมัณฑนา  ลับแสง เลขประจำตัวสอบ 001  

                           2.3  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา

                           ลำดับที่ 1 นางสาวธนพร  จงปลูกกลาง เลขประจำตัวสอบ 001

3.  กรณีไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด

          หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในวัน  เวลา  และสถานที่  ที่กำหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น

4.  เอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว

          บัตรประจำตัวประชาชน

5.  การแต่งกายของผู้สอบแข่งขันได้

          แต่งกายชุดสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้นไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วันที่ประกาศ : 2561-04-09

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.